Motionärer Toggle

Till motionärer hör alla de som inte har som målsättning att tävla i fitness eller bodybuilding.

Kost och träningsupplägg

Oavsett om du vill gå upp eller ner i vikt, om du vill bli större, starkare, få slankare mage, köttigare
armar eller en fastare rumpa så hjälper jag dig att nå dessa mål med ett personligt utformat kost-
och träningsschema.

Du får ett formulär med diverse frågor som du svarar på, och därefter sätter jag ihop ditt upplägg
så att det passar dig och din vardag.

Fyra veckor efter du startat hörs vi av för en avstämning för att kolla hur allt går, och justerar ditt
upplägg vid behov för att utvecklingen ska fortsätta.

Onlinecoaching

Utöver ett personligt utformat kost- och träningsprogram som beskrivs ovan ingår även coaching.

Vi hörs av en gång i veckan, där du bifogar ett ifyllt formulär med diverse info jag behöver veta,
och därefter görs justeringar vid behov, så att vi kontinuerligt ser till att du närmar dig dina mål.

Vid onlinecoaching jobbar vi vanligtvis ihop under 12 veckor och har obegränsad kontakt via mejl.

Träningen under dessa 12 veckor delas in i 2 block på 6 veckor vardera och kosten kan komma att
ändras varje vecka vid behov.

Kosten byggs upp efter de filosofier jag från egna erfarenheter med tidigare klienter märkt fungerar bäst.
Det är ren mat som gäller bestående av både fett, protein och kolhydrater. Inga hel- eller halvfabrikat
utan lagad mat från bra råvaror.

Träningen byggs upp efter dina personliga mål, där vi lägger extra fokus på det du vill ha mest och bäst
utvecklat. Träningsmängden regleras efter din situation men med ett minimum på 4 gympass/vecka.

Vad som krävs

Det enda du behöver för att lyckas med dina mål efter mina kost- och träningsupplägg är en matvåg,
vilja och motivation. Fixar du det, så fixar jag resten.

För mer info eller prisuppgifter, vänligen kontakta mig via formuläret här på hemsidan eller på
jonathan@jfathletes.se

 

ShutDown