Atleter Toggle

Till atleter hör de som siktar mot tävling inom fitness eller bodybuilding.

Jag jobbar med atleter som tävlar eller siktar mot att tävla i body fitness, bikini fitness, mens physique,
womens physique, classic bodybuilding och bodybuilding.

Offseason

Oavsett om det är inför dietstart eller direkt efter en tävling jobbar vi under denna period med att öka
muskelmassa, jämna ut ojämnheter i fysiken och helt enkelt skapa en bättre fysik tills nästa tävling.

Kost- och träningsupplägg ingår och ändras kontinuerligt. Träningen är indelad i block om 6 veckor
och kosten kan komma att ändras så ofta som varje vecka. Allt beroende på hur utvecklingen går.

Vi hörs av en gång i veckan, där du bifogar ett ifyllt formulär med diverse info jag behöver veta,
och därefter görs justeringar vid behov, så att vi kontinuerligt ser till att du närmar dig dina mål.

Onseason

Beroende på utgångsläget så varar en tävlingsdiet mellan 16 – 22 veckor. Under dessa veckor har
vi tät kontakt, och ju närmre tävlingen vi kommer, ju tätare kontakt har vi för att se till att du är i
din bästa möjliga form på tävlingsdagen.

Precis som under offseason kan kosten komma att ändras veckovis, och mot slutet av dieten kan det
även ändras oftare än så.

Jag sysslar inte, till skillnad från många andra coacher, med någon klipp och klistra verksamhet. Alla
klienter får olika upplägg beroende på utveckling och förutsättningar, och resan till scenen kan se väldigt
annorlunda ut för mina klienter. Min målsättning är att de jag hjälper ska va i sitt livs form när det väl
gäller. Sen vad som krävs för att nå dit är olika från person till person.

Hur mina upplägg ser ut

Utan att avslöja alldeles för mycket, så är jag ingen förespråkare av massvis med cardio. Jag försöker,
i den mån det går, att alltid ha minst en dag fritt från cardio, gärna två. Allt beroende hur pass formen
är i fas eller ej.

Jag är heller ingen förespråkare av ”cheatdays”, ”cheathours” eller ”cheatmeals”. Det finns enligt mig
bara ett tillfälle detta är till nytta, och det är om man droppar väldigt mycket vikt väldigt nära tävling.

Vill man bli hård och vara med i toppstriden på sin tävling så får man slita för det. Att ”belöna” sig med
en pizza, en hotellfrukost eller en helt fri dag en gång i veckan är helt fel väg att gå. Det gör inte din form
någon nytta. Tvärtom.

Det finns en anledning att de jag hjälpt inför tävling varit bland de hårdaste och i vissa fall även hårdast
på scen i sin respektive gren och klass..

We put in work!

ShutDown